Zdawalność praktyki za pierwszym razem – 57,60%

Nauka Jazdy Skawina zdawalność OSK Ala i As
Od 2010 roku prowadzę Ośrodek Szkolenia Kierowców Ala i As. Zdawalność praktyki za pierwszym razem wśród kursantów wyniosła

57,60%

na podstawie oficjalnej ANALIZY STATYSTYCZNEJ w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców działających na terenie powiatu krakowskiego za 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019

Sprawdź….

Analiza została przeprowadzona od 2013 roku, ze względu na wprowadzenie w 2013 roku nowych standardów w zarządzaniu OSK.

W latach 2013 – 2015 przeszkoliłem ok 50 osób na kursach podstawowych z których tylko 36 osób podchodziła do egzaminów w MORD Kraków. Analiza obejmuje w/w osoby, które podeszły do egzaminu.

Analiza nie obejmuje pierwszych lat działania Ośrodka, czyli lat 2010 – 2012, w których przeszkoliłem 83 osoby w tym 35 na kursach podstawowych i wewnętrzna analiza wskazuje na ok

50%

zdawalności praktyki za pierwszym razem a 73% za pierwszym lub drugim razem.

Statystyki lubią być bardzo ładne. W większości firm podających dane statystyczne podaje się je w celu polepszenia wizerunku firmy. Pod tym kątem wybiera się też metody lub dane.

Na tej stronie podałem informacje, które można sprawdzić w oficjalnych źródłach.